1

Temat: Zasady rozliczania lotów w sezonie 2015

Panie i Panowie,
chciałbym zapoczątkować dyskusję na temat zasad rozliczania lotów szybowcowych.
Poniżej znajduje się propozycja ustalona przez Radę Sekcji w wyniku dyskusji (wersja PDF z komentarzami dostępna również w Bazie AR w dziale "Pliki" i w Waszych skrzynkach pocztowych):


1.    Zasady naliczania należności
Piloci obciążani są następującymi opłatami za loty:
-    opłata startowa, zależna od rodzaju startu (wyciągarka, hol na krąg, hol na termikę);
-    opłata za godzinę lotu, rozliczana minutowo według chronometraża; opłata jest zależna od typu szybowca i dotyczy tylko szybowców klubowych.
-    opłata za nadzór instruktorski, rozliczana minutowo, dla wszystkich lotów z instruktorem i lotów nadzorowanych.
Proponowane wysokości poszczególnych opłat znajdują się w tabelce w sekcji „cennik”.

2.    Sposoby realizowania płatności
Dostępne są trzy metody płatności:
-    przez Internet (Payu, za pośrednictwem Bazy Danych AR);
-    przelewem na konto;
-    gotówką w kasie Aeroklubu.
Dwie ostatnie metody wymagają zarejestrowania wpłaty w Bazie Danych AR (za pomocą automatycznego interfejsu lub za pośrednictwem wyznaczonej do tego osoby – aktualnie Mariusza G.). Debet pilota widoczny w Bazie Danych może być powodem odmówienia dostępu do szybowca przez osobę sprawującą nadzór nad lotami.

3.    Przedpłaty, pakiety wpłat
Do rozważenia jest możliwość wprowadzenia przedpłat za loty. Taka przedpłata wiązałaby się z pewnym bonusem – np. wpłacenie 500 zł - +5% gratis, 1000 zł - +10% gratis. Wprowadzenie przedpłat wymaga wcześniejszego rozwiązania problemu aktualizacji na bieżąco chronometraża w bazie danych.

4.    Opłaty dla osób spoza AR
Osoby nie będące członkami zwyczajnymi lub wspierającymi Aeroklubu Radomskiego obciążone są podwójną stawką za wykonywane loty. Dotyczy to wszystkich stawek podanych w sekcji „cennik”.

5.    Przyjmowanie nowych członków
Osoby, które w danym sezonie ukończyły szkolenie podstawowe, mogą zostać członkami zwyczajnymi/wspierającymi Aeroklubu na zasadach ulgowych. W takim przypadku kwota wpisowego zostaje zmniejszona o 50%, jeśli zostanie ono wpłacone w terminie do 14 dni od ukończenia szkolenia podstawowego. Naliczanie opłat w wysokości jak dla członków rozpoczyna się z dniem następującym po dniu wpłaty wpisowego.
Pozostałe osoby przyjmowane są na zasadach ogólnych (wpłata wpisowego i składki członkowskiej za bieżący sezon).

6.    Wynagrodzenie instruktorów
Instruktorzy biorący czynny udział w szkoleniu pilotów otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę. Instruktor otrzymuje wynagrodzenie za godzinę lotu (rozliczanie minutowe) i za godzinę nadzoru instruktorskiego (podobnie). Stawki podane są w sekcji „cennik”. Wynagrodzenie NIE jest wypłacane w gotówce, lecz przekazywane na osobiste konto w Bazie Danych.
Tym samym, instruktorzy tracą dotychczasowe, uznaniowe prawo do darmowych startów.

7.    Wynagrodzenie wyciągarkowych
Wyciągarkowi „społeczni” nagradzani są kwotą 5 złotych za każdy wykonany start. Wynagrodzenie NIE jest wypłacane w gotówce, lecz przekazywane na osobiste konto w Bazie Danych.

8.    Udział w zawodach
Zasady rozliczania osób biorących udział w zawodach szybowcowych zostaną określone w osobnym dokumencie. Do tego czasu zawodnicy latający na sprzęcie klubowym rozliczani są na zasadach ogólnych, chyba że Dyrektor AR zadecyduje inaczej.

9.    Szkolenie podstawowe
Szkolenie podstawowe rozliczane jest na odrębnych zasadach.

10.    Szkolenia pakietowe

W zadaniach, które powinny być realizowane pakietowo („celność”, nowy rodzaj startu, termika instruktorska),  Szef Szkolenia ma prawo zażądać od szkolonego przedpłaty na wykonywane zadanie według tabeli w sekcji „cennik”. Niemniej, ostateczne rozliczenie następuje na podstawie rzeczywiście wykonanych lotów.

11.    Wypłata i przekazywanie zgromadzonych funduszy

Każdy pilot ma osobiste konto w Bazie Danych, które odzwierciedla jego aktualny bilans płatności.
-    Wypłacalność funduszy: Zasadniczo, fundusze zgromadzone w Bazie NIE mogą zostać wypłacone w gotówce. Odstępstwa od tej reguły wymagają każdorazowej zgody Dyrektora Aeroklubu Radomskiego.
-    Przekazywanie funduszy: Każdy pilot ma prawo przekazać część lub całość zgromadzonych funduszy innemu pilotowi. Taki mechanizm zostanie zapewniony w Bazie Danych AR.

12.    Cennik

Opłaty startowe dla członków zwyczajnych i wspierających:
Wyciągarka    23 zł
Hol - krąg    60 zł
Hol - termika    90 zł
Podniesienie opłaty za start za wyciągarką wiąże się z podniesieniem wynagrodzenia dla wyciągarkowego.

Opłaty za godzinę lotu i za nadzór instruktorski
Bocian    39 zł
Puchacz    39 zł
Pirat    33 zł
Junior    39 zł
Jantar    45 zł
Nadzór instruktorski     ? zł

Przedpłata za szkolenie pakietowe
AIV - Celność lądowania (za wciągarką)    450 zł
AIV – Celność lądowania (za samolotem)    1200 zł
AI - Przeszkolenie na start za wyciągarką    500 zł
AII - Przeszkolenie na start za samolotem    1500 zł
Tak jak wszystkie inne tabelki, również ta dotyczy członków zwyczajnych i wspierających; pozostałe osoby płacą stawkę z mnożnikiem x2.

Wynagrodzenie za pracę
Instruktor – praca w powietrzu    ?
Instruktor – nadzór z ziemi    ?
Wyciągarkowy    5 zł / ciąg


Zapraszam WSZYSTKICH do dyskusji na temat proponowanego regulaminu. Liczymy na komentarze zarówno od doświadczonych pilotów i wieloletnich członków AR, jak również tych, co dopiero zaczynają. Prosimy o zapoznanie się z komentarzami członków Rady Sekcji i innych osób, które uczestniczyły w przygotowaniu propozycji - znajdują się w pliku pdf.

Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój czas, aby ten dokument powstał.

2

Odp: Zasady rozliczania lotów w sezonie 2015

Przesyłam opinię Krzyśka Cadra:

Zachęcony Twoim komentarzem, postanowiłem przesłać swój głos w dyskusji. Generalnie nie mam zastrzeżeń ani znaczących uwag do poszczególnych propozycji oprócz jednej dla mnie istotntej. Propoozycja Mariusza, żeby współczynnik dla "nieczłonków" był x2 jest ... jakby to powiedzieć... - nieatrakcyjna.
W uzasadnieniu jedynie mogę podać fakt, że w tym momencie, jak zauważyłem, nie ma zbyt wielu chętnych do latania - chyba, że się mylę - a "zachęcenie" innych osób do latania/z innych aeroklubów po współczynniku x2 - raczej ich zniechęci.

W tym sezonie Aeroklub wylatał ok 260h - jeżeli z tego weźmiemy, że instruktorzy zrobili ok 100h...a podstawówka (strzelam) 70-80h to cała treningówka... ok 80h.. w tym Kamil Marczuk 20h....
No to obraz latania treningówki jest raczej "średniowesoły".
Niestety w tym sezonie nie wylatałem w Piastowie nic konkrentego, ale w przyszłym sezonie chętniej będę przyjeżdżał, bo nie będę potrzebował już nadzoru.
Oczywiście to wszystko przy założeniu, że ceny będą na rozsądnym poziomie - np. takim jak w 2014 - choć wolałbym niższy.

Podnoszenie cen nigdy nie sprzyja ożywieniu sytuacji - wręcz przeciwnie.

Pozdrawiam
K

3

Odp: Zasady rozliczania lotów w sezonie 2015

AD.<Propozycja Mariusza, żeby współczynnik dla "nieczłonków" był x2 jest ... jakby to powiedzieć... - nieatrakcyjna.>

Moja propozycja: w tygodniu jedno-stery są tańsze niż w soboty i niedziele.
Mariusz

4 Ostatnio edytowany przez Norman_Płaskociński (2014-10-22 21:56:44)

Odp: Zasady rozliczania lotów w sezonie 2015

Tylko że na tygodniu doskwiera zawsze brak instruktora  jeśli chodzi o uczniów-pilotów ;/

5

Odp: Zasady rozliczania lotów w sezonie 2015

Wpadło mi prawie to samo do głowy co Normanowi, tzn. jeśli nie będzie latania w tygodniu w AR, to możemy nawet napisać że "w tygodniu dopłacamy do latania".
Czyli kolejność jest następująca, najpierw zrobić wszystko żeby było latanie w tygodniu, a potem współczynniki dla osób z poza AR.
Dla porównania cennik z Aeroklubu Warszawskiego dla gości: start za wyciągarką 25 PLN + cena za lot szybowcem 12 PLN za start za i 1,2 PLN za minutę lotu.

6

Odp: Zasady rozliczania lotów w sezonie 2015

Opinia Darka Skoczylasa:

Witam,
Chciałbym dodać „słowo” do dyskusji….

Z racji tego, że przede mną długi proces szkoleniowy, w tym dokumencie brakuje mi bardzo istotnej informacji: w jaki sposób będą organizowane loty?

Dla mnie istotniejszą informacją jest to, w jakim trybie będą dostępni instruktorzy i sprzęt niż to, czy start kosztuje 23 czy 25 PLN.

Dla przykładu: w tym roku szkoliłem się równolegle z grupą „lotowską”. Zaczynaliśmy razem: oni skończyli po 10 dniach, ja potrzebowałem 15 dni + 2 weekendy. Różnica polegała m.in. na tym, że tam instruktorzy byli dostępni od rana do wieczora a u nas tylko mocno po południu. Tak się złożyło, że kilka dni oni latali rano a po południu była burza. Różnice były również w przygotowaniu sprzętu do lotów.

Przykład drugi: interesowałem się szkoleniem w Aeroklubie Ziemi Piotrkowskiej. Przede mną m.in. nauka lotów w termice. Wiadomo, ważna jest pogoda i pora dnia. W Piotrkowie wg deklaracji napotkanego instruktora loty codzienne trwają do połowy października. W tygodniu w sezonie jest dostępny instruktor. Jest pogoda – jest latanie. Z tego punktu widzenia „wstrzelenie się” w pogodę przy lotach tylko w weekend jest dużo trudniejsze. Dodatkowo gdy jest pogoda jest dużo chętnych do latania. W godzinach popołudniowych też z termiką jest krucho.

W propozycji jest też mowa o lotach za samolotem (chyba dobrze zrozumiałem?). Czy to znaczy, że takie loty będą możliwe? Z informacji jakie miałem w tym roku takiej możliwości nie było.

Skoro dyskusja idzie o ofercie handlowej dla pilotów (uczniów) to dobrze byłoby przedstawić również planowaną organizację tych lotów. Wiadomo wtedy jak taką ofertę oceniać pośród innych ofert. W tym roku wśród uczniów była ogromna frustracja z powodu przedłużającego się procesu szkoleniowego. Chodzi nie tylko o czas ale również koszty (wg napływających informacji szkolenie podstawowe w „Locie” kosztowało 2000PLN a w radomskim 3000PLN).

No i pozostają już tylko wrażenia z latania – bezcenne.

Pozdrawiam
Darek Skoczylas

7

Odp: Zasady rozliczania lotów w sezonie 2015

Komentarz Jarka Sobonia:

Na wasze ręce przesyłam swoje przemyślenia na temat zasad rozliczania w 2015.
Pierwsze, to czy co roku musi być wielka dyskusja na temat przemeblowania dotychczasowych zasad, zamiast tylko drobnej korekty zwiększającej lub zmniejszającej jakąś cenę.
1 i 12. Zgadzam się z założeniami, że opłata powinna być za start oraz za czas lotu. Nie wydaje mi się rozsądne różnicowanie cen za szybowce. Z rozważań, które czytałem wychodzi, że taniej będzie pirat, a drożej puchacz. Do kasy wpłynie tyle samo  pieniędzy. Ukłon dla młodzieży to też nie jest, bo korzysta ona często z puchacza. Moim zdaniem to tylko dodatkowe zamieszanie i komplikowanie cennika. Tak jak Mariusz uważam, ze powinien być on jak najbardziej prosty. Wszystkie szybowce zostawiłbym po 39 zł.
Kwoty podane w pkt. 12 są prawie takie same jak dziś. Nikt nie powinien protestować przeciw takim cenom. Co do cen za szkolenia pakietowe, to nie mam zdania, nie znam kosztów.
3. Przedpłaty znacznie utrudnią sprawne rozliczanie i kontrolę płatności. Jeżeli ktoś ma pieniądze, aby z góry zapłacić 2 tys zł to będzie też latał jak nie dostanie rabatu za przedpłatę. Bardziej interesujące jest ułatwienie tańszego latania młodzieży, która zawsze z kasą ma problem. Czy ktoś sprawdził, czy przypadkiem nie wpływało do kasy klubu więcej pieniędzy gdy płaciliśmy resurs jedorazowo, w takiej samej kwocie, na początku sezonu? Mam wrażenie, że brak osób na lotnisku to też łatwe przeliczenie, że jak polatam, to muszę konkretną kwotę zapłacić. Młodzież, która ma więcej czasu mogłaby wtedy więcej polatać i doczekalibyśmy się jakiejś nowej, młodej osoby reprezentującej klub na zawodach.
4. Nie robiłbym kosmicznych cen dla "obcych" bo to tylko odstraszy potencjalnych chętnych. zależy nam przecież na tym żeby klub się rozwijał i dochodziły nowe osoby. Pierwsze kroki będą robić z nami nie jako członkowie.
5. Ulga dla nowych członków mogłaby kogoś zachęcić, a dla osób po podstawówce szybciej podjąć decyzję, żeby dołączyć do klubu.
6. Nie znam dotychczasowych zasad wynagradzania instruktorów. Jeżeli instruktor nie mógłby otrzymanego wynagrodzenia (według omawianych zasad) wypłacić w gotówce, to czy to cokolwiek zmienia. Dzisiaj loty dla instruktora są bezpłatne, a w przyszłości będzie musiał zbierać wirtualne pieniądze, żeby zapłacić za swój prywatny lot. To chyba pogorszenie warunków dla instruktorów i ogromne zamieszanie z liczeniem i kontrolą.
To nie rozwiązuje dalej problemu instruktora w dni pracujące w wakacje.
7. Jestem za podniesieniem dotychczasowej kwoty dla wyciągarkowych. 5 zł powinno być OK. Może to spowoduje że będzie więcej chętnych.
13. Podoba mi się pomysł z kontem, na którym będziemy ciułać na nowy szybowiec. Jeżeli  byłoby to oddzielne konto i z niego nie ubywało na paliwo inne bieżące, to każdy powinien chętnie płacić ekstra 1 lub 2 zł więcej za każdy hol i każdą godzinę w powietrzu.

Pozdrawiam,
Jarek Soboń

8

Odp: Zasady rozliczania lotów w sezonie 2015

Natchniony "popędzeniem" Michała wszedłem na nasze forum i zabieram głos : )

Popieram głos Normana i Piotra - i w mojej ocenie, pójdę dalej, nie ma sensu ustalanie i dywagowanie nad cenami - obniżeniem/zwiększeniem cen etc. jeżeli wcześniej nie zostanie załatwiona kwestia nadzoru i instruktora oraz wyciagarkowego w tygodniu.
Może należałoby się zastanowić nad połączeniem sił z LOT'owcami - jeśli chodzi o wyciągarkę...

To co napisał Darek powinno dawać do myślenia - przede wszystkim Zarządowi i Szefowi W. oraz Instruktorom.

9

Odp: Zasady rozliczania lotów w sezonie 2015

W uzupełnieniu mojej wiadomości - jak najbardziej popieram to co napisał Jarek !!!

Mam nadzieję, że więcej osób zaangażuje się w zabranie głosu na forum....i jakoś dyskusja a tym samym zaangażowanie w latanie się rozwinie. Jak na razie widzę 5-6 osób, nie licząc Michała - chyba, że się mylę.

10

Odp: Zasady rozliczania lotów w sezonie 2015

AD.< Krzysztof_Cader napisał:
Natchniony "popędzeniem" Michała wszedłem na nasze forum i zabieram głos : )
Popieram głos Normana i Piotra - i w mojej ocenie, pójdę dalej, nie ma sensu ustalanie i dywagowanie nad cenami - obniżeniem/zwiększeniem cen etc. jeżeli wcześniej nie zostanie załatwiona kwestia nadzoru i instruktora oraz wyciagarkowego w tygodniu.
Może należałoby się zastanowić nad połączeniem sił z LOT'owcami - jeśli chodzi o wyciągarkę...
To co napisał Darek powinno dawać do myślenia - przede wszystkim Zarządowi i Szefowi W. oraz Instruktorom.>

Proponuję, aby każdy z nas określił się:
- ile godzin planuje wylatać w sezonie 2015 (i przeliczył po stawkach obecnie obowiązujących ile to latanie będzie kosztowało);
- w jakim przedziale czasowym, chciałby realizować to latanie (tylko sobota-niedziela, tylko w maju lub lipcu, w ciągu dwóch tygodni sierpnia, itd.);

Posiadając tylko takie dane można żądać od Zarządu podjęcia odpowiednich kroków w celu zabezpieczenia latania.
Młody uczeń-pilot ma teoretycznie do dyspozycji całe wakacje, ale z kasą jest różnie.
W przypadku osób pracujących - brak czasu, brak urlopu, itd.

Ubezpieczenie szybowców, przeglądy, obsługa, itd. kosztuje.
Można latać blisko domu albo w innych klubach (ośrodkach szkolenia lotniczego).

Prośba do Michała, aby przygotował jeszcze jedną ankietę.

11

Odp: Zasady rozliczania lotów w sezonie 2015

Przygotuję, przygotuję:)
Do planowania taktycznego (tablica Normana) dochodzi nam przedtaktyczne (ankieta), jeszcze wypada zastanowić się nad strategicznym (zebranie sekcji):)

Właśnie dlatego jestem w trakcie przygotowywania ankiety dotyczącej najlepszego terminu zebrania; wstępnie szukamy czegoś w 2-3 tygodniu grudnia.

12

Odp: Zasady rozliczania lotów w sezonie 2015

Zamykam temat jako archiwalny.